پروفایل

فیبروز آرتیست سمیرا شاهین فر

فیبروز آرتیست سمیرا شاهین فر

مدرس تاتو

بیش از یک دهه سابقه

فیبروز

  • دانشگاه آزاد فارغ التحصیل ادبیات

تجربه من

  • فیبروز آرتیست بیش از 10 سال
  • سابقه آموزش تخصصی 10 سال
Call Now Button