پروفایل

مدرس تبلیغات زانا رسولی

مدرس تبلیغات زانا رسولی

مدیرعامل مروا

مدرس حرفه ای بین المللی در زمینه برنامه نویسی،تبلیغات و دیجیتال مارکتینگ

ارشد حسابداری،کاردانی نرم افزار

  • دانشگاه تهران کارشناس حسابداری
  • دانشگاه کردستان کاردانی نرم افزار گرایش برنامه نویسی

تجربه ی من

  • مجتمع فنی مهندسی مروا مدیرعامل،برنامه نویس
Call Now Button