• خانه
  • دسته استاد: مربیان

دسته استاد: مربیان

سمیرا شاهین فر فیبروز آرتیست

سمیرا شاهین فر فیبروز آرتیست حرفه ای و پرطرفداری است که از سابقه و تجربه ی بیش از یک دهه برخوردار میباشد. همچنین خانم سمیرا شاهین فر فیبروز آرتیست مدیر سامانه آموزشی فروشگاهی  سمیرا شاهین فر میباشد.

ادامه مطلب

مدرس تبلیغات زانا رسولی

مدرس حرفه ای بین المللی در زمینه برنامه نویسی،تبلیغات و دیجیتال مارکتینگ

ادامه مطلب

فیبروز آرتیست سمیرا شاهین فر

بیش از یک دهه سابقه

ادامه مطلب
Call Now Button